Menu O nas Oferta Badanie Badanie Kontakt

Przeprowadzamy następujące rodzaje badań:

1. Badania osób ubiegających się o pracę.

  • szybkie i tanie przyspieszenie procesu opracowania kandydata
    do pracy;
  • określenie stopnia ryzyka związanego z zatrudnieniem określonego kandydata, w tym osób z przeszłością kryminalną;
  • ujawnienie informacji o nałogach kandydata;
  • uniemożliwienie działań związanych z prowadzeniem wywiadu gospodarczego organizowanego przez konkurencję;
  • obniżenie kosztów związanych z częstą płynnością kadr.

2. Okresowe badania personelu.

  • głównym celem badania jest ustalenie, czy w okresie poprze- dzającym badanie pracownik nie popełniał czynów na szkodę firmy, w której jest zatrudniony;
  • mają znaczenie profilaktyczne, eliminując występowanie zdarzeń niekorzystnych dla firmy, np. zabór mienia.

3. Badania specjalne.

Ten rodzaj badań prowadzimy na zlecenie firm, w których wystąpiły zdarzenia o charakterze przestępczym, a których okoliczności wskazują, że ich sprawcami mogą być zatrudnieni w firmie pracownicy. Przedmiotowy rodzaj badań umożliwia odzyskanie skradzionego mienia i wyeliminowanie pracowników o skłonnościach kryminalnych.

4. Badania o charakterze rodzinnym.

Axciton-logo

poligraf

poligraf

przygotowanie osoby

wydruk wynikowy